fbpx
Close

Tin tức

20/09/2019

VIỆT NAM VÀO TOP 10 NỀN KINH TẾ TỐT NHẤT ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO

U.S. News & World Report vừa công bố xếp hạng các nền kinh tế tốt nhất để đầu tư trong năm nay. Trong đó, Việt Nam vượt qua các nước Đông Nam Á khác để xếp thứ 8, tăng từ vị trí 23 của năm ngoái.

Những điều làm cho một quốc gia trở nên độc đáo: con người, môi trường, các mối quan hệ, khuôn khổ pháp luật và giáo lý.

Những điều này tạo ra 4 yếu tố riêng biệt được xác định trong báo cáo của Nhóm Ngân hàng Thế giới thúc đẩy một cá nhân hoặc tập đoàn đầu tư vào quốc gia đó: tài nguyên thiên nhiên; thị trường; sự hiệu quả; tài sản chiến lược (ví dụ như công nghệ hoặc thương hiệu).

Xếp hạng này được rút ra từ một cuộc khảo sát dựa trên ý kiến của hơn 7.000 lãnh đạo công ty trên toàn cầu, đánh giá quốc gia dựa trên 8 tiêu chí, bao gồm:

  1. Tinh thần khởi nghiệp
  2. Sự ổn định kinh tế
  3. Chính sách thuế thuận lợi
  4. Sự sáng tạo
  5. Lao động có tay nghề
  6. Chuyên môn về công nghệ
  7. Sự năng động
  8. Vấn đề tham nhũng