fbpx
Close

Tin tức

03/08/2021

KHÁNH HOÀ ĐẶT MỤC TIÊU THU HÚT ĐẦU TƯ 250.000 TỶ TRONG 5 NĂM TỚI

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Khánh Hòa đã tập trung đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư. Để xây dựng khu kinh tế Vân Phong và vịnh Cam Ranh trở thành khu kinh tế ven biển. Trong đó Tỉnh còn tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp. Ưu tiên các ngành tạo giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi trường sinh thái.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định về việc ban hành. Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025.

Khánh Hòa

Mục tiêu chính

Là nhằm huy động các vốn ngoài ngân sách, đặc biệt là các nguồn vốn nước ngoài. Để khai thác tiềm năng kinh tế đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025. Đồng thời, Khánh Hòa thu hút đầu tư ở 3 vùng kinh tế trọng điểm. Là vịnh Vân Phong, TP Nha Trang và vịnh Cam Ranh. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hoà cũng đã đặt mục tiêu xây dựng tập trung vào khu kinh tế Vân Phong và vịnh Cam Ranh. Để trở thành khu kinh tế ven biển được ưu tiên tập trung đầu tư tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Phát triển thành vùng kinh tế động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung bộ.

Chính vì thế, trong 4 năm tới, Khánh Hòa cần phải thu hút vốn đăng ký mới vào tỉnh tối thiểu là 250.000 tỷ đồng. Trong đó khu kinh tế tối thiểu phải đạt 150.000, vốn giải ngân tối thiểu 75.000 tỷ đồng. 

Để thu hút vốn đầu tư cho khu kinh tế Vân Phong, Ban quản lý khu kinh tế này cần phải đẩy mạnh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung. Để tạo quỹ đất cho nhu cầu được mở rộng hợp tác đầu tư. Ngoài ra, chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Xây dựng cơ chế chính sách phát triển cho khu kinh tế Vân Phong, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Rà soát, cập nhật để thu hút đầu tư

Khánh Hoà vẫn tiếp tục rà soát, cập nhật các danh mục dự án. Để kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Các dự án khu công nghiệp lớn có động lực phát triển tiếp tục thực hiện mục tiêu thu hút đầu tư các dự án nhanh tiến độ như Khu công nghiệp Ninh Hải, Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng. Khu công nghiệp Ninh Tịnh, Khu công nghiệp Vạn Thắng, Khu công nghiệp Nam Cam Ranh, Khu phi thuế quan…

Khánh Hòa

Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong đã phối hợp với Sở kế hoạch và đầu tư. Cùng các đơn vị liên quan thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài. Hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu các dự án. Để kêu gọi đầu tư trong khu kinh tế Vân Phong. Và các khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu và lập dự án đầu tư tại Tỉnh.

Xem thêm các tin tức thị trường tại đây.