fbpx
Close

Tin tức

03/10/2019

INFOGRAPHIC: NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Theo số liệu tổng hợp từ Tổng cục Thống kê, nền kinh tế của Việt Nam kết thúc Quý III và 9 tháng đầu năm với nhiều con số ấn tượng. GDP đã đạt mức tăng trưởng bình quân 9 tháng cao nhất trong 9 năm. Mức xuất siêu đạt 5.9 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện được 14.2 tỷ USD và hơn 100 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, v.v.