fbpx
Close

News

15/09/2021

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ DỰ ÁN ĐƯỜNG LIÊN KẾT VÙNG

Ngày 15.8, UBND tỉnh tổ chức họp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan. Cụ thể, đề xuất phương án tái định cư phục vụ dự án đường liên kết vùng, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc.

Dự án được thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh kiểm tra sơ bộ thực địa dự kiến. Sau khi rà soát các hộ bị ảnh hưởng, các địa phương đề xuất vị trí tái định cư trên địa bàn.

de-xuat-phuong-an-tai-dinh-cu-phuc-vu-du-an-duong-lien-ket-vung

Sự ảnh hưởng của dự án đến các hộ nhà dân

Tại huyện Đại Từ, 85 hộ bị ảnh hưởng dự kiến phải di dời, tái định cư. Khi đó, huyện đề xuất quy hoạch khu tái định cư tại 3 vị trí: Thị trấn Quân Chu (15.000m2); xã Cát Nê (40.000m2); xã Ký Phú (30.000m2) với tổng mức đầu tư dự kiến gần 98 tỷ đồng.

Đối với thị xã Phổ Yên, tổng số hộ dự kiến phải bố trí tái định cư là trên 280. Khi đó, thị xã đề xuất 10 vị trí tái định cư tại các xã: Phúc Thuận, Thành Công, Vạn Phái, Nam Tiến, Tân Hương, Minh Đức và phường Đồng Tiến, với tổng diện tích khoảng 27.300m2. Tổng mức đầu tư dự kiến trên 300 tỷ đồng.

Kiến nghị

Tại Hội nghị, các sở, ngành liên quan đã đóng góp một số ý kiến. Thứ nhất, khu tái định cư cần được quy hoạch vị trí thuận lợi cho đời sống của người dân. Thứ hai, xem xét giao cho các địa phương làm chủ đầu tư các dự án tái định cư. Thứ ba, bố trí nguồn vốn đầu tư điều chỉnh. Thứ tư, bổ sung các khu tái định cư vào quy hoạch chung đô thị các địa phương. Cuối cùng, nghiên cứu lập quy hoạch phân khu dọc hai bên tuyến đường trước khi quy hoạch chi tiết khu tái định cư…

Các sở, ngành tham gia được đề nghị triển khai đúng kế hoạch với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Các đơn vị, địa phương thường xuyên báo cáo tiến độ, khó khăn để UBND tỉnh giải quyết. Từ đó, đảm bảo Dự án được phê duyệt trong tháng 11-2021.

Các địa phương tiếp tục rà soát, phối hợp cùng các sở, ngành, cơ quan chuyên môn nghiên cứu các phương án phù hợp, các khu tái định cư khi xây dựng dự án đường liên kết vùng phải đảm bảo điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Xem thêm các tin tức thị trường tại đây.