fbpx
Close

新聞

11/04/2020

Saigon Royal Residence

OFFICETEL

 • 项目名称: Saigon Royal Residence
 • 塔: 1
 • 房间号: SGR1 – X.18
 • 面积: 39 平方米
 • 视图: 城市
 • 大门方向: 西南
 • 阳台/窗户方向: 东北
 • 移交标准: 基本家具
 • 转让形式: 更改买卖协议中的名称
 • 所有权: 50年租赁
 • 付款率: 50%