fbpx

KINH TẾ VIỆT NAM 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 QUA NHỮNG CON SỐ

KINH TẾ VIỆT NAM 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 QUA NHỮNG CON SỐ

Kinh tế Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 có những con số ấn tượng như cán cân thương mại xuất siêu 3,4 tỷ USD; CPI bình quân tăng thấp nhất 3 năm qua…